O nás

Přírodní

zahrada

u smrku

Přírodní zahrada u smrku

je komunitním projektem

Spolku zahrady u smrku z.s.,

který vznikl v brněnské

městské části Královo Pole.

Od roku 2004 zahradu

buduje, udržuje a provozuje,

a to s vizí vybudovat

fungující místo pro setkávání

a pozorování přírody.

SPOLEČENSKÁ FUNKCE

Zahrada slouží široké veřejnosti

i specifickým skupinám obyvatel (děti, nevidomí, handicapovaní). Zahrada je dějištěm mnoha kulturních akcí, od hudebních vystoupení po duchovně zaměřené semináře, používají ji školy, kroužky, kluby.

SLÁMOVÝ BETLÉM

Zajímavý je přístřešek pod smrkem, kde je ve vánočním období umístěn výtvarníkem vytvořený slámový betlém s figurami ve skutečné velikosti. Slámové figury zvířat jsou v průběhu roku rozmístěny po celé zahradě.

EKOLOGICKÝ PŘÍNOS

Zahrada je ekologicky velmi cenná, roste zde památný smrk, který má ve věku 58 let parametry stoletého stromu a v jeho ochranném pásmu probíhá přirozená reprodukce semenáčků pro obohacování genofondu lesů okolo Brna. Místo je hnízdištěm některých druhů ptáků, žije zde i mnoho živočichů a volně rostoucích rostlin v bylinném patře.

VYBAVENÍ

Zahrada má základní vybavenost nutnou pro nejrůznější činnosti (společenský altán, kompostovací WC, studna, ohniště, cvičná louka, masážní stezka, bylinková spirála, jezírko …).

První informační panely o zahradě a naší činnosti