Přírodní zahrada u smrku

Člověk v městské krajině - prostor k setkávání

Plánované akce v přírodní zahradě

Akce, které už proběhly v tomto roce

Příběh naší zahrady

Naše galerie

Jaro 2024 v přírodní zahradě

Staré webové stránky

Staré webové stránky Přírodní zahrady u smrku (včetně archivů z minulých let) naleznete na této adrese:

www.prirodnizahrada.wz.cz

Aktuální informace jsou dostupné pouze na tomto webu.